Odzież


Kategoria zawiera odzież roboczą. Poniżej podstawowe normy dotyczące odzieży roboczej:

odzież kategorii I: chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i jest zgodna z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

EN ISO 13688:2013 - odzież ochronna spełniająca wymagania ogólne.

EN ISO 20471:2013/A1:2016 - odzież ochronna o intensywnej widoczności.